Data: Piątek, 24 Maj 2019 Imieniny: Joanny i Zuzanny

Po wyborach sołtysa i rady sołeckiej

Aktualności
We wtorek 12 marca 2019 roku w pęcickiej świetlicy odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. O ile podczas podobnych wyborów przed pięcioma laty największe zaskoczenia to mizerna frekwencja cym roku i tylko jeden kandydat na sołtysa (wybory były więc swoistym referendum), to w bieżącym roku zainteresowanie było przeszło czterokrotnie większe. Podczas wyborów na sołtysa oddano aż 85 kart wyborczych, zaś z przywileju wybierania nowej rady sołeckiej skorzystało 55 mieszkańców. 

 Przed podaniem wyników, należy wspomnieć o niejasności związanej z interpretacją przepisów prawa – jeden z mieszkańców (niezameldowany w Pęcicach Małych) zgłosił chęć udziału w wyborach do rady sołeckiej, jednak przewodniczący zebrania (Wojciech Grzeniewski) stwierdził, że ów mieszkaniec nie może kandydować, powołując się na treść uchwały dotyczącej wyboru sołtysa i rady sołeckiej Pęcic Małych. I choć kilkoro mieszkańców powoływało się na niezgodność uchwały z literą obowiązującego w Polsce prawa, przewodniczący komisji nie dopuścił do wpisania na listę kandydatów niezameldowanego pęciczanina. Należy się spodziewać oficjalnego protestu, co może skutkować powtórnymi wyborami do rady sołeckiej. Ale to domniemania. 

Na dziś liczą się wyniki (stosowny protokół zebrania zostanie umieszczony na stronie po zatwierdzeniu przez gminnych włodarzy). 

Na sołtysa: Zdzisław Krupa 67, Paweł Grel 17 (wydano 85 kart, oddano 84 głosy). Do rady sołeckiej: Paweł Rajski 39, Sławomir Gałka 39, Bożenna Rybkowska 39, Bożena Osińska 38, Anna Jachowska 33, Patrycja Osińska 31, Grzegorz Śliwiński 29, Nie weszły: Grażyna Lebiedziewicz 25, Karolina Puchalska 22 (wydano 55 kart, oddano tę samą liczbę).

GAŚ, 13 III 2019