Data: Piątek, 24 Maj 2019 Imieniny: Joanny i Zuzanny

Rada Pomocy Żydom „Żegota” – wykład dra Tomasza Roguskiego

Aktualności
Pierwsze lata państwa polskiego po odzyskanej po 123 latach niepodległości były czasem niełatwym. Zróżnicowane, także etnicznie społeczeństwo, mimo wielu trudności starało się nie tyle utrzymać na geopolitycznej mapie Europy, miało też inne cele. Kraj wymagał reform, rozwoju i dialogu, co nie było łatwe, zważywszy także na sąsiedztwo podupadłych mocarstw, które marzyły o odzyskaniu dominacji na Starym Kontynencie. I chociaż ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej były czasem coraz powszechniejszych podziałów i szerzącej się nienawiści na tle narodowościowym, to jednak dla większości Polaków i Żydów niepodległa Rzeczpospolita była wartością nadrzędną. Sąsiedzi, tacy jak Polacy i Żydzi, wraz z wybuchem wojny poddani zostali kolejnej próbie. Czy obie nacje zdały ją dostatecznie czy celująco, do dziś trudno ocenić. Na to pytanie będzie można uzyskać choćby częściową odpowiedź podczas wykładu dra Tomasza Roguskiego, na który zaprasza Muzeum Dulag 121. Początek w sobotę 15 lutego o godzinie 15.00 (więcej szczegółów na notce dostarczonej przez organizatorów oraz na plakacie). 

GAŚ, 11 II 2019 

Rada Pomocy Żydom „Żegota” – wykład dra Tomasza Roguskiego


Relacje polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej są tematem bardzo ważnym i bardzo skomplikowanym. Realia niemieckiej okupacji doprowadziły do niemal całkowitego odseparowania obu społeczności – ustanowione przez okupantów przepisy zakazywały Polakom i Żydom jakichkolwiek kontaktów pod groźbą śmierci. Jednak w obliczu rozpoczęcia masowej zagłady ludności żydowskiej pojawili się przedstawiciele polskiego społeczeństwa, który byli gotowi zaryzykować własne życie dla uratowania ofiar niemieckiego terroru. W pomoc Żydom włączyło się także Polskie Państwo Podziemne, które powołało Radę Pomocy Żydom działającą pod kryptonimem „Żegota”.