Data: Piątek, 24 Maj 2019 Imieniny: Joanny i Zuzanny

Wybory sołtysa i rady sołeckiej

Aktualności
Zgodnie z literą prawa po wyborach wójtów i członków rad gminnych nadszedł czas na kolejną odsłonę lokalnych plebiscytów. Tym razem mieszkańcy będą wybierać sołtysów i członków rad sołeckich. Warto przypomnieć, jak mieszkańcy Pęcic Małych głosowali przed laty i kto zyskał ich zaufanie. Obecnie w składzie rady sołeckiej są: Łukasz Bartczak, Michał Dzięgelewski, Sławomir Gałka, Paweł Grel, Bożena Osińska, Bożenna Rybkowska i Grzegorz Śliwiński. Funkcję sołtysa pełni Zdzisław Krupa. 

 Zaplanowane na 12 marca 2019 roku wybory pozwolą odpowiedzieć na pytania, jak mieszkańcy oceniają działalność sołtysa i obecnej rady, będąc przy okazji plebiscytem sympatii, antypatii, popularności i mobilizacji elektoratu. Stąd obecność każdego uprawnionego do głosowania mieszkańca Pęcic Małych wielce wskazana. O ile w przypadku wyborów wójtów i członków rad gminnych kandydaci są wcześniej znani i muszą spełnić stosowne kryteria, by móc kandydować, to w przypadku wyborów sołeckich nie ma takiej konieczności. Stąd nie sposób podać, kto będzie rywalizował o głosy pęciczan i czym ewentualnie zachęci wyborców. O ile w poprzednich wyborach był tylko jeden kandydat na sołtysa, to należy się spodziewać, że w tym roku grono pretendentów będzie większe. W kuluarach słychać szepty o trojgu kandydatów… Ale to tylko szepty… 

Najważniejsze – wybory do rady sołeckiej i na sołtysa odbędą się we wtorek 12 III 2019 roku. I termin ustalono na g. 18.00, II na 18.30. I termin: konieczne quorum, a więc obecność minimum 10% mieszkańców sołectwa, którzy są uprawnieni do głosowania, aby podjęte rozstrzygnięcia były wiążące; głosowanie będzie ważne wyłącznie przy obecności co najmniej 10% uprawnionych. II termin – nie jest konieczna obecność 10% mieszkańców, żeby rozstrzygnięcia podjęte na zebraniu były wiążące; bez względu na liczbę uprawnionych biorących udział w zebraniu głosowanie będzie ważne. Miejsce – świetlica w Pęcicach Małych (Brzozowa 18).

GAŚ, 19 II 2019