Data: Wtorek, 25 Czerwiec 2019 Imieniny: Łucji i Wilhelma

Rada Sołecka

Obecna Rada Sołecka Pęcic Małych została powołana na zebraniu wiejskim, aby w swoich działaniach wspomagać sołtysa, którym jest Zdzisław Krupa (adres Pęcice Małe ul. Brzozowa 12, telefon 606 973 125). Obecnie w składzie Rady Sołeckiej są: Sławomir Gałka, Anna Jachowska, Bożena Osińska, Patrycja Osińska,  Paweł Rajski, Bożenna Rybkowska, Grzegorz Śliwiński. Koncepcja zebrań przewiduje spotkania przed sesjami rady Gminy Michałowice w celu zapoznania się z bieżącą problematyką gminy, jak również zapoznawanie się z bieżącymi sprawami sołectwa według potrzeb i zgłoszeń. W celu transparentności o każdym ze spotkań będzie zamieszczana stosowna informacja na stronie miejscowości. Tutaj także będą dostępne skany innych dokumentów, w tym pism wysyłanych i otrzymywanych do Urzędu Gminy.

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 11 VI 2019

(na dwóch stronach)

Pismo wójt Małgorzaty Pachecki

dotyczące inwestycji w Pęcicach Małych

Odpowiedź na pismo dotyczące ulicy Jaśminowej

(odpowiedź z UG Michałowice)

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 21 V 2019

(na jednej stronie)

Pismo dotyczące ulicy Jaśminowej

i przyłączenia jej części w teren strefy rekreacji

Zadania inwestycyjne

pismo do Wójt Gminy Michałowice

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 9 IV 2019

(na jednej stronie)

Protokół zebrania rady sołeckiej z 26 III 2019

(dwie strony)

Odpowiedź na pismo sołtysa Zdzisława Krupy

o terminach realizacji prac inwestycyjnych zapisanych w gminnym budżecie na rok 2019