Data: Środa, 30 Wrzesień 2020 Imieniny: Zofii i Hieronima

Nowy przetarg na rozbudowę świetlicy w Pęcicach Małych

Aktualności

Mimo że rozbudowa świetlicy w naszej miejscowości ze względu na wycofanie się na ostatniej prostej zwycięzcy przetargu przesuwa się w czasie, to należy mieć nadzieję, że wkrótce dojdzie do skutku. Władze naszej Gminy właśnie (11 VIII 2020 roku) opublikowały ogłoszenie o przetargu na rozbudowę. Najważniejszymi informacjami dla przyszłych użytkowników są: termin składania ofert (upływający 26 VIII 2020 roku) oraz planowane zakończenie prac do 29 I 2021 roku z zastrzeżeniami, że:


1) w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy nastąpi wykonanie zagospodarowania istniejącego placu zabaw,


2) w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Wykonawca doposaży istniejący plac zabaw w linarium,


3) wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do 18 grudnia 2020 roku,


4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu nastąpi do 29 stycznia 2021 roku.


Warto też wspomnieć o kryteriach, jakie będą brane przy wyłanianiu wykonawcy. I tak głównym jest cena (60%), czas gwarancji (20%, w dokumencie przetargowym jest to minimum 36 miesięcy) oraz doświadczenie kierownika budowy (20%).


GAŚ, 13 VIII 2020