Data: Poniedziałek, 30 Marzec 2020 Imieniny: Amelii i Jana

O dotacjach na wymianę pieca coś więcej

Aktualności

Podobnie jak w ubiegłym roku także w obecnym mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z dotacji, przysługującej za wymianę pieca węglowego na gazowy. Bliźniacza inicjatywa zakończyła się sukcesem, co przełożyło się między innymi na poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy i komfort mieszkańców. Według ostatnich informacji, którą podzieliła się wójt gminy Małgorzata Pachecka, w 2020 roku złożono 26 wniosków, z czego podpisano 17 umów i rozliczono dwie dotacje. Widać więc, że wszystko funkcjonuje sprawnie.


O jednorazową dotację w wysokości do 7000 zł mogą zabiegać nie tylko osoby fizyczne, ale także wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prawne (osoby i przedsiębiorstwa) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące powiatowymi lub gminnymi osobami prawnymi. Szczegółowy regulamin dotacji celowej można znaleźć na stronie https://piece.michalowice.pl. Inną możliwością jest kontakt telefoniczny (numer aktywny w godzinach pracy urzędu) – 22 350 91 18 bądź mejlowy – .

Przestroga

Niestety na godnym pochwały gminnym programie mogą chcieć skorzystać także oszuści. Warto przed nimi przestrzec wszystkich zainteresowanych, posiłkując się informacją z urzędu, której treść zamieszczono poniżej:

UWAGA NA OSOBY OFERUJĄCE KONTROLĘ I WYMIANĘ PIECÓW GAZOWYCH

Na terenie gminy pojawiły się osoby, które powołując się na gminną kontrolę stanu i sprawności pieców gazowych, nakłaniają mieszkańców do wymiany urządzeń w ramach programu Stop SMOG. Posługują się identyfikatorami.

INFORMUJEMY, ŻE GMINA NIE PROWADZI ŻADNYCH KONTROLI ZWIĄZANYCH ZE SPRAWNOŚCIĄ PIECÓW GAZOWYCH, A TYM SAMYM NIE UPOWAŻNIŁA DO TEGO ŻADNYCH FIRM I OSÓB.

Z pozyskanych od mieszkańców informacji:

osoby po wpuszczeniu do domu stwierdzają nieużyteczność pieca gazowego, który rzekomo nie spełnia wymogów oraz stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia. Nakłaniają właściciela do natychmiastowej wymiany pieca na nowy, przez nich oferowany. Przedstawiciele firmy maja przygotowane umowy, dowody wpłaty i oświadczenia m.in. potwierdzające świadomość zawieranej umowy. Wartość zakupu i montażu nowego pieca wynosi 7000 zł (sprawdziliśmy - cena zakupu oferowanego modelu w internecie wynosi ok. 4 000 zł). Przedstawiają ofertę jako bardzo korzystną. Nakłaniają do dokonania natychmiastowej wymiany starego pieca gazowego na nowy.

Bardzo prosimy o ostrożność i niepodejmowanie natychmiastowych decyzji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na wymianę pieca gazowego na gazowy nie przysługuje dopłata z programu gminnego.

INFORMUJEMY, ŻE JEDYNE KONTROLE, KTÓRE PROWADZĄ PRACOWNICY URZĘDU, ZWIĄZANE SĄ Z JAKOŚCIĄ SPALANEGO W PIECACH PALIWA STAŁEGO.


GAŚ, 27 II 2020