Data: Wtorek, 9 Marzec 2021 Imieniny: Katarzyny i Franciszki

O rewitalizacji zalewu

Aktualności

Jedną z ważniejszych inwestycji gminnych na lata 2020-2022 jest rewitalizacja zbiornika wodnego na Utracie. Popularny zalew, powstały w pierwszej dekadzie lat 90. XX wieku, wymagał odmulenia i oczyszczenia. Prace związane z już trwają – trzeba dodać, że pieniądze z rewitalizacji mają pochodzić z funduszy zewnętrznych, co zwłaszcza przy kosztach szacowanych na 5 mln zł jest dobrą informacją.


Okiem laika można samodzielnie śledzić postęp prac, lecz jeszcze lepiej zacytować słowa wójt dotyczące inwestycji:


Zalew na Utracie przejdzie gruntowny remont. Inwestycja jest konieczna dla utrzymania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. W tej chwili trwa remont rowu opaskowego od strony zachodniej.


Zalew na Utracie to lubiane miejsce spacerów mieszkańców oraz jeden z przyrodniczych klejnotów gminy. Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona przeciwpowodziowa domów. Niestety, obecny stan zalewu nie zapewnia bezpieczeństwu w razie kryzysu powodziowego. (...) Zbiornik jest także mocno zamulony. Jego głębokość powinna wynosić 1,2-1,4 m, obecnie miejscami stopień zamulenia sięga ponad 70 cm. Widać to gołym okiem – bliżej wlotu Utraty z naniesionego przez rzekę namułu wytworzyła się już sporych rozmiarów wyspa, liczne płycizny występują w południowej części zbiornika.


Celem prac wykonywanych przy zalewie jest przywrócenie jego właściwości użytkowych. Przebudowa obejmuje: odmulenie zbiornika, uszczelnienie skarp i wzmocnienie wałów, a także wyrównanie ubytków gruntu na skarpach oraz obsianie ich trawą i niewysoką roślinnością. Wyremontowane zostaną również istniejące budowle: zapora czołowa i mnichy. Czeka nas również zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, tak by jak najlepiej służył mieszkańcom naszej gminy.


Nadzór przyrodniczy


Modernizacja zbiornika – ze względu na wysoką wartość przyrodniczą obiektu - od samego początku jest konsultowana z biologami, ichtiologiem, Polskim Związkiem Wędkarstwa (PZW) oraz hydrotechnikiem. Cieszy nas również szeroka świadomość ekologiczna mieszkańców, bacznie obserwujących postęp prac przy zbiorniku.


Przesiedlenie fauny


By odmulić zalew konieczne będzie przesiedlenie bytujących w nim ryb. Zbiornik jest zarybiany przez pruszkowski PZW i to właśnie PZW w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie podejmie ostateczną decyzję co do sposobu zabezpieczenia wodnych stworzeń, uwzględniając jednakże sugestie lokalnego samorządu oraz opinie ichtiologa i biologów zaangażowanych w modernizację. Najprawdopodobniej ryby zostaną odłowione i wypuszczone do Utraty lub w innym wskazanym przez PZW miejscu.


Badania geochemiczne osadów dennych w zbiorniku.


Przeprowadzone ostatnio badania osadów z dna zbiornika wykazały, że na szczęście nie zawierają one zanieczyszczeń chemicznych. Jedynie w dwóch obszarach, na siedem badanych, istnieje niewielkie (0,8-2,2%) przekroczenie dopuszczalnych zawartości dla frakcji olejowej w osadach. Wpłynie to znacząco na obniżenie koszów zagospodarowania namułu.


Na jakim etapie jesteśmy (listopad/grudzień 2020):


1. Wykonano badania osadów dennych.


2. Usunięto drzewa, których korzenie rozszczelniły skarpy.


3. Toczą się prace na rowie opasującym zbiornik od strony wsi Komorów. Zastosowano technologię bez betonu. Rów jest wykładany faszyną, a jego brzegi po wyrównaniu zostaną obsiane trawą i obsadzone drobną roślinnością.


4. Rozpoczęto spuszczanie wody ze zbiornika – efekt tego działania jest już widoczny. Stan wody obniżył się o ok. 30 cm. Obniżenie lustra wody służy także remontowi rowu i grobli – napór wody na groblę jest mniejszy. W sobotę, 21.11.2020, kajakarze społecznie wyczyścili kratki odpływowe jazu, za co serdecznie dziękuję. W tej chwili prace trwają 7️ dni w tygodniu.