Data: Poniedziałek, 30 Marzec 2020 Imieniny: Amelii i Jana

O rozbudowie świetlicy coś jeszcze

Aktualności
Rok 2019 w działalności rady sołeckiej to kilka głównych tematów. Jednym z nich była (i jest) rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych, mająca na celu zwiększyć jej funkcjonalność, dopasowując do wymagań użytkowników. W 2019 roku odbyło się kilka spotkań rady z osobami decyzyjnymi z naszej gminy – przedstawiano kilka koncepcji projektowych, które następnie były omawiane przez sołtysa i radę. Wybrani przez mieszkańców Pęcic Małych członkowie rady wraz z sołtysem poinformowali, że optują między innymi za podziałem świetlicy na dwie główne części – pierwszą umownie można nazwać konferencyjną, drugą sportową. Obie sale mają być przedzielone ruchomą kotarą, co w razie konieczności ma dać możliwość połączenia ich. Sołtys i członkowie rady optowali też za bardziej komfortową podłogą, szczególnie w sali sportowej, dopominając się o solidne drewno (i ewentualne ogrzewanie podłogowe).

Przy rozbudowie świetlicy okazało się, że zmianie ma ulec sposób ogrzewania budynku. W miejsce ogrzewania elektrycznego ma być zamontowane ogrzewanie gazowe. Wydawało się to o tyle dziwne, że przez lata gaz nie był podłączany w naszej gminie do podobnych obiektów ze względów bezpieczeństwa i mniejszy komfort użytkowników. Stąd sołtys wraz z radą sugerowali, by w projekcie nie było ogrzewania gazowego, dodając do problemów z bezpieczeństwem także dłuższy czas realizacji inwestycji (podłączenie łączy gazowych wymaga wielu stosownych pozwoleń i tym samym czasu oraz zwiększa koszt całego przedsięwzięcia). Jednak w piśmie podpisanym przez wójt Małgorzatę Pacheckę można znaleźć taki fragment „Zaprojektowana lokalizacja pieca gazowego oraz moc zaprojektowanej instalacji elektrycznej umożliwiają wybór sposobu zasilania urządzeń kuchennych na dalszym na dalszym etapie przygotowania inwestycji. Wybór sposobu ogrzewania budynku nie należy do kompetencji rady sołeckiej. Jednocześnie informuję, że ogrzewanie gazowe budynku jest tańsze niż elektryczne”. A kiedy finalizacja projektu i samych prac? W tym samym piśmie (datowanym na 4 II 2020 roku) można jeszcze przeczytać „Po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń podjęte zostaną kolejne czynności przygotowujące realizację budowlaną. O planowanym harmonogramie dalszych prac poinformujemy w późniejszym terminie”.

GAŚ, 21 II 2020