Data: Czwartek, 13 Sierpień 2020 Imieniny: Hipolita i Diany

O spotkaniu rady sołeckiej z wójt gminy

Aktualności

We wtorek 16 VI bieżącego roku sołtys i rada sołecka mieli przyjemność spotkać się z Małgorzatą Pachecką, wójt gminy, oraz z dwojgiem kierowników referatów; swą obecność zaznaczył także Edward Kozłowski, radny. Wiodącym tematem spotkania były plany gminnych włodarzy związane z Pęcicami Małymi.


Najbardziej istotną z poruszanych kwestii była rozbudowa świetlicy połączona z przebudową placu zabaw. I tak przetarg na całą inwestycję ma zostać ogłoszony w obecnym tygodniu. Kolejny krok to wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie inwestycji. Według szacunków linarium na placu zabaw ma być zamontowane w sierpniu br., do tego czasu zaś mają zostać przeniesione pozostałe obiekty (zgodnie z nowym planem zagospodarowania). Rozbudowa budynku świetlicy ma zostać zakończona do grudnia 2020 roku.


Kolejnym tematem poruszonym przez sołtysa Zdzisława Krupę było odwodnienie Pęcic Małych. Przedstawiciele gminy poinformowali, że w obecnym roku będzie gotowy projekt obejmujący między innymi zbiornik na rogu ulic Komorowskiej i Dzikiej.


Trzeci ważki temat to rewitalizacja zalewu, będącego swoistą granicą pomiędzy Pęcicami Małymi a Komorowem. I tak w bieżącym roku zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne, polegające na udrożnieniu rowu znajdującego się za komorowską stroną zalewu (tamtędy na czas głównych prac będzie płynąć Utrata). W 2021 roku inwestycja, czyli wyczyszczenie zbiornika i umocnienie brzegów, będzie kontynuowana. Należy dodać, że przeszło czwarta część jej kosztów będzie pokryta z funduszy zewnętrznych (dotacje wynoszą ok. 520 tys. zł).


Czwarty temat to komunikacja autobusowa. I tak obecnie jest kilka wariantów, interesujących mieszkańców Pęcic Małych. Najbardziej prawdopodobnym jest uruchomienie przez Gminę Michałowice we wrześniu 2020 roku nowej linii (być może pasażerowie będą wożeni niewielkimi autobusami elektrycznymi), której trasa obejmowała by Sokołów, Suchy Las, Pęcice Małe, Komorów i Pruszków (ostatni przystanek mieściłby się przy stacji PKP).


Ponadto podczas 90-minutowego spotkania rozmawiano jeszcze między innymi o rewitalizacji Alei Starych Lip w Komorowie, niebezpieczeństwie, jakim są stare i uszkodzone drzewa w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie, możliwym zagospodarowaniu łąki (należącej do SGGW), ewentualnej budowie Lidla w Komorowie (dziś jeszcze nie ma wiążących informacji, co z inwestycją), bezpieczeństwie na placu i zabaw i boisku w Pęcicach Małych (w przyszłości monitoring obejmujący teren) czy planach zagospodarowania ulicy Leśnej (w stronę lasu).


GAŚ, 17 VI 2020