Data: Środa, 19 Luty 2020 Imieniny: Konrada i Arnolda

Polska i jej sojusznicy wobec bolszewików

Aktualności

W imieniu pracowników pruszkowskiego Muzeum Dulag 121, mam przyjemność poinformować, zapraszając, na na kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Niepodległości”. Tym razem będzie można zapoznać się z jednym z najistotniejszych problemów tuż po zakończeniu działań wojennych w 1918 roku. Sprawą nie tylko bezpieczeństwa było ustalenie wschodnich granic. I o tych wydarzeniach będzie można dowiedzieć się więcej podczas spotkania zaplanowanego na sobotę 25 stycznia br. Więcej szczegółów w dostarczonej przez organizatorów notce oraz na plakacie.


GAŚ, 21 I 2020


Polska i jej sojusznicy wobec bolszewików


Muzeum Dulag 121 serdecznie zaprasza w sobotę, 25 stycznia, o godz. 15. na kolejne spotkanie z ogólnopolskiego cyklu „Akademia Niepodległości”. Wykład „Polska i jej sojusznicy wobec bolszewików” wygłosi prof. Janusz Odziemkowski.


Gdy Polska odzyskała niepodległość, jednym z najważniejszych jej problemów było ustalenie wschodnich granic kraju. W listopadzie 1918 roku zawarł Lenin z dowództwem niemieckim tajne porozumienie o przejmowaniu przez bolszewików terenów okupowanych dotąd przez wojska niemieckie opuszczające tę część Europy. Armia Czerwona zaczęła posuwać na zachód i na przełomie 1918 i 1919 roku utworzona zajęła Mińsk i Wilno, wchodząc w styczność z oddziałami polskimi. Za początek wojny uznać możemy starcie koło białoruskiego miasteczka Mosty, 14 lutego 1919 roku. Na początku marca ruszyła polska ofensywa. Wojska polskie zajęły Słonim i Pińsk. Kolejna ofensywa ruszyła na początku kwietnia. Do 19 kwietnia oddziały polskie dowodzone przez gen. Stanisława Szeptyckiego zajęły Lidę, Baranowicze, Nowogródek i Wilno, a także Mińsk i Dyneburg.


Na początku 1920 roku Piłsudski nie kontynuował ofensywy, czekając na rozstrzygnięcie wewnętrznych walk w Rosji między białymi a bolszewikami. W tym czasie Piłsudski szukał sojuszników wśród Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, którzy skłonni byliby realizować jego koncepcję. Jednak Litwini nie chcieli rozmawiać obawiając się dominacji Polski i utraty Wilna, a wśród Białorusinów nie było wiarygodnej reprezentacji politycznej, która byłaby wstanie realizować koncepcję niepodległego państwa. Udało się natomiast znaleźć sojusznika wśród polityków ukraińskich. Był nim ataman Semen Petlura - dowódca wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej.


Prof. Janusz Józef Odziemkowski  - historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i urzędnik państwowy, były kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Autor m. in.: „Bitwa Warszawska 1920 roku” (1990), „Międzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej” (2006), „Józef Piłsudski. Wódz i polityk” (2007).