Data: Środa, 30 Wrzesień 2020 Imieniny: Zofii i Hieronima

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę świetlicy już wkrótce

Aktualności

Jedną z priorytetowych inwestycji w gminnym budżecie na rok 2020 była (i jest) rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych. I chociaż pierwszy przetarg anulowano, to szanse, że jeszcze jesienią rozpoczną się prace budowlane, są naprawdę duże. Kilka dni temu w urzędzie oficjalnie otwarto oferty. Tym razem chęć rozbudowy wyraziły cztery firmy. Spośród nich prawdopodobnie będą rozważanie dwie oferty, ponieważ dwie kolejne nie zmieściły się planowanym na rozbudowę budżecie (1,2 mln zł). Co ciekawe, obie brane pod uwagę firmy oferują ten sam okres gwarancji (60 miesięcy) oraz mogą pochwalić się siedmioma nadzorowanymi inwestycjami (różnica między ofertami wynosi niecałe 5800 zł).Warto dodać kryteriach, jakie będą brane przy wyłanianiu wykonawcy. I tak głównym jest cena (60%), czas gwarancji (20%, w dokumencie przetargowym jest to minimum 36 miesięcy) oraz doświadczenie kierownika budowy (20%). Najważniejsze informacje dla przyszłych użytkowników to: wykonanie robót budowlanych do 18 XII 2020 roku oraz termin zakończenia prac do 29 I 2021 roku (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu).


GAŚ, 4 IX 2020