Data: Środa, 19 Luty 2020 Imieniny: Konrada i Arnolda

Spodziewane podwyżki cen odbioru odpadów

Aktualności
Jak można było się spodziewać, śledząc choćby lokalne i ogólnopolskie media, także w naszej gminie znacząco wzrosną koszty odbioru odpadów. Koszty ponoszone zarówno przez gminny budżet, jak i bezpośrednio przez mieszkańców.

Kilka dni temu na sesji Rady Gminy ustalono następujące stawki:

0 zł — dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie);

11,55 zł — dla dzieci ze wszelką niepełnosprawnością oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym;

16,5 zł — dla osób mających Kartę Dużej Rodziny oraz osób, których dochód jest od 701 zł do 1402 zł (dla osób samotnych) lub od 528 do 1056 zł (w rodzinie);

19,8 zł — dla osób powyżej 65 roku życia z dochodem do 2103 zł (u osób samotnych) lub 1584 zł (w rodzinie);

29,7 zł — dla osób, które zrezygnują z oddawania odpadów bio;

33 zł — dla pozostałych mieszkańców.

Warto wspomnieć, że budząca sporo kontrowersji ustawa została zatwierdzona głosami Przyjaznej Gminy, natomiast opozycyjni radni byli przeciw. Jednocześnie też dobrze jest przypomnieć słowa wójt naszej gminy, która tak tłumaczyła przyczyny podwyżki: „Wiem, że to ogromny wzrost kosztów i duże obciążenie dla budżetów domowych. Stawka przy segregacji rośnie o 200%. Sprawa wzrostu opłat za odpady dotyczy wszystkich samorządów. Praktycznie każdy samorząd na Mazowszu, który obecnie rozpisuje przetargi na odbiór odpadów, boryka się z takimi samymi trudnościami a stawki na osobę wynoszą ok 30 zł i więcej. Wystarczy przejrzeć stawki (za odpady segregowane): Góra Kalwaria – 33,86 zł, Konstancin Jeziorna – 31 zł, Izabelin – 29 zł, Lesznowola - 11 zł za m3 wody, co przy obowiązującym „ryczałcie” 3 m3 na osobę/miesiąc oznacza… 33 zł, Józefów – 31,50 zł, Marki – 32 zł, Otwock – 31,50 zł itp. Nie jesteśmy żadnym wyjątkiem na mapie, nikt nie traktuje nas „specjalnie” gorzej. Wszyscy jesteśmy w podobnie złej sytuacji.

Wyższa cena wynika bezpośrednio z nowej umowy o odbiór i utylizację odpadów. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy. Lekaro i MZO Pruszków, zaproponowały bardzo zbliżone oferty. Przetarg wygrała firma Lekaro, oferując podstawową cenę miesięczną w wysokości 687 556 zł oraz 55 899 zł za opcję(1), podczas gdy MZO oferowało 684 162 zł + 116 711 zł za opcję. Lekaro zaoferowało również monitoring on-line ważenia pojazdów przed wyjazdem i po powrocie z trasy (czego MZO nie oferowało).

Najczęstszym pytaniem w kontekście stawki za odbiór odpadów jest czy gmina będzie dopłacać do odpadów. Tak, gmina dopłacała i będzie dopłacać. Gmina dopłaci bezpośrednio ok 860 tys. złotych w roku 2020, ponieważ proponowana stawka 33 złote, bliska stawce maksymalnej dopuszczonej przepisami prawa, ale nie wystarcza do całkowitego pokrycia kosztów usługi”

GAŚ, 6 XII 2019