Data: Środa, 30 Wrzesień 2020 Imieniny: Zofii i Hieronima

Zebranie wiejskie

Aktualności

We wtorek 8 IX 2020 roku odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców Pęcic Małych. Podobnie jak w minionych latach głównym punktem będzie podział środków z funduszu sołeckiego na kolejny rok (2021). Jednakże podczas tegorocznego zebrania na uwagę zasługuje też punkt 7 (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020). Zmiany w funduszu sołeckim na bieżący rok są związane z ograniczeniami COVID-19 (część z zaplanowanych i przegłosowanych rok temu zdarzeń nie mogła się odbyć). Podobnie jak w przypadku pomysłów na wykorzystanie środków sołeckich na rok 2021, także w przypadku korekty oficjalne propozycje mogą składać sołtysa, radę sołecką (całą) lub przez minimum 15 pełnoletnich mieszkańców. Według ustawy nie można poddawać głosowaniu propozycji zgłoszonych przez byłego sołtysa, przez dowolnego mieszkańca ani przez grupę liczącą mniej niż 15 dorosłych mieszkańców. Stąd jeśli ktoś z mieszkańców ma pomysł, jak zagospodarować pieniądze z funduszu sołeckiego, winien zgłosić pisemny projekt z podpisami co najmniej 15 dorosłych mieszkańców. Tyle formalności. Poniżej oficjalny plan wtorkowego zebrania.


GAŚ, 3 IX 2020


Zebranie wiejskieNa podstawie § 5, ust. 3, pkt 1 Statutu Sołectwa Pęcice Małe – sołtys sołectwa zwołuje zebranie wiejskie dnia 11 IX 2019 r. w Pęcicach Małych ul. Brzozowa 18 (świetlica wiejska), I termin g. 17.30, II termin g. 18.00.

 

Planowany porządek zebrania:

 

1. Otwarcie zebrania.

 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 

3. Wybór sekretarza zebrania.

 

4. Przyjęcie protokołu zebrania z dnia 11 IX 2019.

 

5. Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z 11 IX 2019.


6. Sprawozdanie z  działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres 11 IX 2019–8 IX 2020.


7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.


8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

 

9. Propozycje do budżetu gminy na rok 2021.

 

10. Sprawy wniesione.

 

Zdzisław Krupa, sołtys