Data: Wtorek, 9 Marzec 2021 Imieniny: Katarzyny i Franciszki

Rada Sołecka

Obecna Rada Sołecka Pęcic Małych została powołana na zebraniu wiejskim, aby w swoich działaniach wspomagać sołtysa, którym jest Zdzisław Krupa (adres Pęcice Małe ul. Brzozowa 12, telefon 606 973 125). Obecnie w składzie Rady Sołeckiej są: Sławomir Gałka, Anna Jachowska, Bożena Osińska, Patrycja Osińska,  Paweł Rajski, Bożenna Rybkowska, Grzegorz Śliwiński. Koncepcja zebrań przewiduje spotkania przed sesjami rady Gminy Michałowice w celu zapoznania się z bieżącą problematyką gminy, jak również zapoznawanie się z bieżącymi sprawami sołectwa według potrzeb i zgłoszeń. W celu transparentności o każdym ze spotkań będzie zamieszczana stosowna informacja na stronie miejscowości. Tutaj także będą dostępne skany innych dokumentów, w tym pism wysyłanych i otrzymywanych do Urzędu Gminy.

Protokół zebranai wiejskiego z dnia 8 IX 2020

Na czterech stronach

Na czterech stronach
Pierwsza strona protokołu (oraz aneks) poniżej - kolejne w formacie JPG

Aneks do protokołu zebrania wiejskiego z dnia 8 IX 2020


czytaj więcej »

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020

O spotkaniu z wójt

Odpowiedź wicewójta

datowana na 17 II 2020, dotycząca funkcjonalności świetlicy

Odpowiedzi na pismo sołtysa

przyjęte 21 I 2020 roku

Pismo do wójt przyjęte 21 I 2020

Poruszono w nim kilka tematów - na dwóch stronach

Odpowiedzi na pismo sołtysa

Na dwóch stronach

Pismo do wójt Gminy Michałowice

Przyjęte 27 XI 2019 roku - dwie strony

Odpowiedź na protokół zebrania wiejskiego

Na dwóch stronach

Odpowiedź na pismo z 7 maja 2019 roku

O odwodnieniu, montażu zabawek i remoncie ulicy Kamień Polny

Protokół zebrania wiejskiego z dnia 11 IX 2019

Oficjalny - na czterech stronach

Pismo z dnia 6 IX 2019

dotyczące podwyższania poziomu dróg podczas robót remontowych

Protokół zebrania wiejskiego z dnia 19 VIII 2019

wraz ze ze skanem załączonego dokumentu

Pismo z dnia 16 VIII 2019

do wójt w sprawie rozbudowy świetlicy oraz planu zagospodarowania przestrzeni na końcu ulicy Brzozowej

Pismo z dnia 16 VIII 2019

do wójt w sprawie ulicy Jaśminowej

Sprawozdanie z zebrania rady sołeckiej

z dnia 26 VII 2019

Pismo z dnia 15 VII 2019 roku

do wójt Małgorzaty Pachecki, dotyczące punktu "wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego".

Uwagi do korekty projektu rozbudowy świetlicy

Pismo w sprawie rozbudowy świetlicy

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 11 VI 2019

(na dwóch stronach)

Pismo wójt Małgorzaty Pachecki

dotyczące inwestycji w Pęcicach Małych

Odpowiedź na pismo dotyczące ulicy Jaśminowej

(odpowiedź z UG Michałowice)

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 21 V 2019

(na jednej stronie)

Pismo dotyczące ulicy Jaśminowej

i przyłączenia jej części w teren strefy rekreacji

Zadania inwestycyjne

pismo do Wójt Gminy Michałowice

Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 9 IV 2019

(na jednej stronie)

Protokół zebrania rady sołeckiej z 26 III 2019

(dwie strony)

Odpowiedź na pismo sołtysa Zdzisława Krupy

o terminach realizacji prac inwestycyjnych zapisanych w gminnym budżecie na rok 2019