Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 99 podstron zawierających "zebranie wiejskie"
61 Grażyna Grabka została wybrana na sołtys Opaczy-Kolonii
W środę, 6 marca, odbyło się zebranie wiejskie w Opaczy-Kolonii, na którym wybrano sołtysa i radę sołecką. Po raz czwarty mieszkańcy powierzyli funkcję sołtysa Grażynie Grabce.
62 Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Suchy Las.
63 Statut sołectwa Komorów
STATUT SOŁECTWA Komorów Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest jednostką pomocniczą
64 Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Reguły.
65 Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pęcice.
66 Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sokołów.
67 Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Komorów Wieś.
68 Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Kolonia.
69 Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Opacz Mała.
70 Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pęcice Małe.
71 Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowa Wieś.
72 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 stycznia 2012r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Suchy Las
73 Sołtys wybrany
Artur Kostera został wybrany Sołtysem na II kadencję w Sołectwie Komorów
74 ARTUR KOSTERA - sołtysem w Sołectwie Komorów
Mieszkańcy podczas zebrania w sołectwie Komorów zdecydowali, że sołtysem wsi pozostanie Artur Kostera. Na Artura Kosterę głos oddało 143 mieszkańców.
75 Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej
w Opaczy Małej
MIEJSCOWOŚĆ PEŁNA TRADYCJI

12 kwietnia, w sobotę, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa: Barbarę Budzyniak oraz Radę
76 Wrześniowe ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW MICHAŁOWIC-WSI
We wrześniu odbyły się dwa zebrania mieszkańców Michałowic-Wsi, 7 i 24 września br. Obydwa zwołał sołtys, Tomasz Malinowski.
77 Statut sołectwa Michałowice
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA Michałowice Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1 1.      Sołectwo jest jednostką
78 Statut sołectwa Pęcice
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Pęcice Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1 1.       Sołectwo jest jednostką
79 Statut sołectwa Komorów
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA Komorów Rozdział I   Postanowienia ogólne § 1 1.       Sołectwo jest
80 Statut sołectwa Sokołów
Tekst ujednolicony STATUT SOŁECTWA  Sokołów Rozdział I Postanowienia ogólne     §