1138

Rezerwacja świetlicy – warunki i priorytety

Świetlica w Pęcicach Małych to miejsce, które powstało przede wszystkim z myślą o mieszkańcach miejscowości. To przestrzeń, gdzie organizowane są i spotkania cykliczne, i okazjonalne. Pitates, tenis stołowy, zumba, mityngi KGW Pęciczanki, teatrzyki, spotkania seniorów, spotkania rady sołeckiej, zebrania wiejskie: tego typu aktywności związane z pęciczanami mają priorytet.

 

Istnieje też możliwość rezerwacji świetlicy przez osoby prywatne. Preferowani są mieszkańcy sołectwa. Niekiedy więc w świetlicy mają miejsce uroczystości towarzyskie czy rodzinne. Ale wszystko to po wcześniejszym ustaleniu z sołtysem. Warto nadmienić czy przypomnieć, że pierwszeństwo mają wydarzenia cykliczne lub o większej dla społeczności wadze. Chcąc zarezerwować świetlicę, należy skontaktować się z sołtysem Zdzisławem Krupą. To on zarządza harmonogramem i jest główną osobą decyzyjną. telefon do niego to 606 973 125. Można również spróbować osobiście, odwiedzając sołtysa przy ulicy Brzozowej 12 (w domu).