Znaleziono w kontaktach

Referat Ochrony Środowiska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9, 10
piętro II pok. 205, 206

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Utrzymanie porządku i czystości, odpady komunalne:

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9
piętro I pok. 205

Odpady:

tel: (22) 350-91-11

 

Zieleń:
tel: (22) 350-91-29
piętro I pok. 206

 

Kierownik Referatu: -  Joanna Wysocka-Sawczuk

 

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

piętro I

Czynne:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Kierownik: Rafał Raczyński

Podatki:

Tel: (22) 350-91-91 wew. 5

Pokój 112 - Tel. (22) 350-91-45
Pokój 113 – Tel. (22) 350-91-47, (22) 350-91-48

Opłaty za wodę i ścieki (pokój 105):

Tel: (22) 350-91-91 wew. 5

Tel. (22) 350-91-30
Opłaty za zajęcie pasa: (pokój 105:):

Tel. (22) 350-91-35
Opłaty za odpady komunalne (pokój 105):

Tel. (22) 350-91-51

 

Prowadzi sprawy

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 podstron zawierających ""
2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szczegółowy opis usługi oraz wzór deklaracji na stronie https://gminamichalowice.eboi.pl/   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
3 Zmiany w odbiorze odpadów
Od 1 listopada 2021 roku zmienią się zasady odbioru tzw. gabarytów.
4 Kompostujemy odpady zielone
Odpady wytwarzamy wszyscy codziennie. Większość z nich staje się uciążliwymi śmieciami. Nawet 40% z nich, może być pożyteczna. Są to odpady organiczne, czyli odpady
5 informacje o dopłatach i ulgach do opłat za odbiór odpadów!
Od ubiegłego roku w naszej gminie obowiązuje system dopłat i ulg do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Przypominamy najważniejsze informacje
6 Zniżka za kompostowanie bioodpadów
Od 1 kwietnia br. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów. Aby otrzymać zniżkę -
7 Wrześniowa dezynfekcja pojemników
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w tym tygodniu firma Lekaro przeprowadzi dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.
8 Happening uczniów z Nowej Wsi
„Kochasz dzieci, nie pal śmieci” – pod tym hasłem w środę, 30 listopada, gimnazjaliści z Nowej Wsi przeprowadzili niezwykle pouczający happening. Happening, który jest kontynuacją
9 Kochasz dzieci, nie pal śmieci
Pod takim hasłem w gminnych szkołach podstawowych odbyła się akcja edukacyjna. O szkodliwości palenia odpadów komunalnych w domowych piecach i kotłowniach, jak