21.03.2021 16:55

Gminne plany dla Pęcic Małych

39
O spotkaniu rady sołeckiej i sołtysa z władzami gminy

W poniedziałek 15 II 2021 roku sołtys i rada sołecka (wstawiła się niemal w komplecie) gościli w urzędzie naszej gminy. Zapraszająca, wójt Małgorzata Pachecka, podzieliła się planami dotyczącymi Pęcic Małych. Poza wójt obecni byli też pracownicy odpowiedzialni za stosowne referaty, dzięki czemu można było uzyskać więcej niż zdawkowe informacje.

 

Spośród kilku poruszanych tematów najwięcej czasu zajęło omówienia planowanego odwodnienia Pęcic Małych. Według otrzymanych informacji w bieżącym roku na ten cel przeznaczono 1 000 000 zł (gmina będzie starała się na część inwestycji pozyskać fundusze z zewnątrz); natomiast całkowity koszt inwestycji planowanej na lata 2020-2023 ma zostać oszacowany do połowy tego roku. Prace mają zacząć się od ulic Skowronków (i innych „ptasich”) i Parkowej, by z czasem obejmowały Dziką, Brzozową, Komorowską i Jaśminową.

 

Drugim poruszanym tematem była rozbudowa świetlicy. Obecnie wykonano 60% prac. Planowane oddanie do użytku to koniec kwietnia 2021 roku.

 

Kolejną ważną kwestią była rewitalizacja zalewu. Koniec prac ma nastąpić jeszcze w tym roku – do października. Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami Komorowa-Wsi i Pęcic Małych dotyczące zagospodarowania terenu wokoło zbiornika. Część z mieszkańców optuje za szkołą otwocką, czyli na zmianach jak najmniej ingerujących w przyrodę. Szkoła falenicka zaś, mająca sporą rzeszę zwolenników pośród komorowian, chce okolice zalewu zmienić w strefę rekreacji z boiskiem, miejscami do grillowania i z oświetleniem wokół całego zbiornika.

 

Temat numer cztery dotyczył inwestycji wodnych w naszej gminie. Do połowy 2021 roku ma zostać wyłoniony zwycięzca przetargu na dalszy remont sieci wodnej w naszej okolicy. W planach między innymi budowa nowej studni głębinowej w Pęcicach, modernizacja filtrów (co ma wpłynąć na mniejszą zawartość manganu i żelaza, odpowiadających za kamień osadzający się w czajnikach i na armaturze) i wymiana rur.

 

Pozostałe tematy dotyczyły tego, o czym już wcześniej debatowano na zebraniach wiejskich. I tak poruszono możliwość zmian w kursowaniu autobusów (sołtys optuje za przystaniem przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych), dostępność do internetu światłowodowego (czas podłączenia zależny jest od operatora – Orange), możliwość objęcia kolejnych ulic w Pęcicach Małych strefą zamieszania (dziś obowiązuje ona na Brzozowej i Konopnickiej). Ponadto wspomniano (po raz kolejny) o formalnym włączeniu części ulicy Jaśminowej do terenu rekreacyjnego przy świetlicy. Poruszono też problem z jakością odśnieżania.

 

Spotkanie trwało około 120 minut. Pracownicy gminy zadeklarowali dalszą chęć współpracy oraz zobligowali się do informowania o postępach prac we wcześniej wymienionych inwestycjach. Zachęcili też, żeby mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami szczególnie dotyczącymi rewitalizacji zalewu.

 

GAŚ, 16 II 2021

Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński