05.07.2021 13:15

O przyszłości terenów wokół zalewu akapitów kilka

105
O spotkaniach dotyczących przyszłości terenów wokół zbiornika retencyjnego, leżącego pomiędzy Pęcicami Małymi a Komorowem.

W minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania, których celem miało być wysondowanie, co mieszkańcy terenów położonych nieopodal zalewu sądzą o zagospodarowaniu przestrzeni. Jako że rewitalizacja zbiornika retencyjnego zbliża się ku końcowi, ma to nastąpić do końca października br., to już teraz warto zastanowić się, jak będzie wyglądać najbliższa okolica.

 

Konsultacje terenowe odbyły się w dwóch świetlicach – na terenie sołectwa Komorów (w Kaliszowym Gaiku) i w Pęcicach Małych (przy ul. Brzozowej). Schemat obu spotkań przebiegał podobnie. Uczestnicy zostali poinformowani o trwających konsultacjach oraz o możliwości podzielenia się własnymi opiniami dotyczącymi zagospodarowania terenów koło zalewu. Pierwszym narzędziem jest ankieta – można było wypełnić wersję papierową na miejscu; jest też możliwość wypełnienia jej online. Drugim punktem spotkań z mieszkańcami sołectw było badanie opinii przybyłych za pomocą karteczek samoprzylepnych. Brzmi to zawile czy enigmatycznie, ale było proste. Mianowicie obszary wokół zalewu podzielono na cztery strefy i każdy mógł dzięki przyklejeniu karteczki w stosownym kolorze i pod wybraną mapą, wyrazić opinię, co chciałby na danym terenie lub (i) czego nie chce.

 

Trzeba nadmienić, że wcześniej mieszkańcy zadawali szereg pytań, w tym o sensowność ankiety, o możliwych przekłamaniach interpretacji wyników czy wspominając o obawach związanych z analizą otrzymanych informacji. Wielu przybyłych obawia się, że dostępność ankiety w formie elektronicznej będzie skutkować tym, że przeważać będą głosy osób z innych części gminy. Wójt rozwiewała te wątpliwości, wspominając, że istotniejsze będą opinie mieszkańców sołectw leżących blisko zalewu niż osób z Reguł czy Michałowic.

 

Wspominając o spotkaniach, warto dodać, że pośród mieszkańców sołectwa Komorów dominowały odpowiedzi o możliwie jak największej ingerencji w przestrzeń nad zalewem (np. zbudowanie kolejnego boiska, oświetlenie terenu wokół zbiornika, utwardzenie ścieżek asfaltem lub kostką, zbudowanie plaży, kajaki etc.). Natomiast w Pęcicach Małych więcej było głosów za tym, żeby zachować możliwie pierwotny charakter przestrzeni, rozumianym jako nasadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów, nie dla ewentualnej plaży i sprzeciw dla tzw. betonozy czy budowy obiektów małej gastronomii.

 

Więcej szczegółów o pytaniach i samej ankiecie można znaleźć w linku https://www.michalowice.pl/zagospodarowanieutrata. Warto ją wypełnić, myśląc nie tylko o własnych potrzebach czy zachciankach, ale też o codzienności osób, które mieszkają najbliżej zalewu.

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński

Zobacz także