06.06.2021 14:35

O spotkaniu dotyczącym odwodnienia Pęcic Małych

33
O odwodnieniu Pęcic Małych - plany na kolejne lata

We środę 2 VI 2021 roku w jeszcze oficjalnie nieotwartej świetlicy w Pęcicach Małych odbyło się zebranie dotyczące odwodnienia naszej miejscowości. Obecni byli: (niemal w komplecie) członkowie rady sołeckiej, wraz z sołtysem, oraz przedstawiciele gminy (z Andrzejem Łuszczyńskim, kierownikiem Referatu utrzymania dróg i urządzeń drogowych na czele) i inżynier z ramienia wykonawcy projektu odwodnienia (z pruszkowskiej firmy Lambda).

 

Najważniejsze informacje dotyczą kwot przeznaczonych na wykonanie odwodnienia. I tak w WPF-ie na 2021 zarezerwowano 1,4 mln zł, zaś na kolejny 0,4 mln zł. System odwodnienia dróg ma obejmować następujące ulice: Komorowską, Jaśminową, Skowronków, Przepiórki, Kuropatwy, Słowików, Sikorki i Kamień Polny. Przewidziano też modernizację odwodnienia w ulicy Dzikiej. Należy dodać, że inwestor przewidział rozłożenie prac na trzy etapy.

 

Przedstawiciele rady sołeckiej pozytywnie odnieśli się do realizacji odwodnienia wymienionych wcześniej ulic, mając kilka uwag. Dotyczyły one możliwości wsparcia właścicieli najczęściej zalewanych posesji w budowie odwodnienia na tychże działkach. Jednak zgodnie z literą prawa gmina nie może być inwestorem na prywatnych działkach, więc to właściciele są poniekąd zmuszeni do wykonania odwodnienia we własnym zakresie. Ale też przy okazji odwodnienia ulic skuteczność w odprowadzaniu wody z działek ma znacząco wzrosnąć. Jest też szansa, że podczas wykonywania zmian w projekcie i następnie odwodnienia ulic mieszkańcy zalewanych posesji będą mogli podłączyć się do odwodnienia drogowego – na specjalnych zasadach. Będzie to konsultowane zarówno z właścicielami działek, jak również z osobami, które będą mogły udzielić ostatecznej odpowiedzi, czy podłączenie odwodnienia działek do odwodnienia drogowego jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński