13.09.2021 06:40

O zebraniu wiejskim akapitów kilka czy kilkanaście

144
O zebraniu wiejskim, które miało miejsce w drugi piątek września 2021.

W piątek 10 września 2021 roku w świetlicy przy ul. Brzozowej odbyło się zebranie sołectwa Pęcice Małe, którego najważniejszym punktem był podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2022. Niestety i tym razem nie dopisała frekwencja – było tylko kilkanaścioro dorosłych mieszkańców. Na szczęście obecna była wójt gminy – Małgorzata Pachecka – która często zabierała głos, odpowiadając na liczne pytania gromadzonych. Można też było skorzystać z obecności rachmistrz i wziąć udział w obowiązkowym spisie powszechnym – kilkoro mieszkańców skorzystało z tego udogodnienia. Oczywiście zebranie otworzył i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys. I też jak to bywa od lat, funkcję sekretarza pełnił piszący ten tekst. Tradycyjne było też oficjalne otwarcie zebrania w II terminie – w pierwszym brak było quorum – punktualnie o godzinie 18.30.

 

Z tego powodu, że jeszcze oficjalny protokół zebrania wiejskiego sołectwa nie został zatwierdzony w gminie, właściwie w chwili tworzenia tej notki wciąż jest tylko wersja robocza, to ów protokół będzie do wglądu w ciągu tygodnia. Mimo braku tego urzędowego dokumentu, trzeba wspomnieć o najważniejszych sprawach poruszanych podczas zebrania – pozostałe będą w protokole.

 

Clou spotkania mieszkańców i późniejszego głosowania był podział środków w ramach funduszu sołeckiego na przyszły rok. Większość pozycji zgłoszonych przez sołtysa i radę sołecką brzmi znajomo, co jest sporym plusem i świadectwem, że dotychczasowe wydatki były zgodne z potrzebami i oczekiwaniami pęciczan (przynajmniej tych, którzy choć czasem chcą skorzystać z uroków demokracji w skali mikro). I tak zgłoszono i zatwierdzono następujące zadania na rok 2022 (podział i zapisy mogą wydawać się nieco enigmatyczne lub innym razem powtarzające się, ale jest to związane z koniecznością formułowania ich zgodnie z przepisami prawnymi i z urzędniczo-prawniczym żargonem).

 

Kwotę 71 830 zł i 8 gr podzielono więc na takie obszary, jak kultura (punkty I-VI) i sport (VII-IX):

 

I Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa poprzez warsztaty, wyjazdy (na koncerty, do teatru etc.) i naukę tańca – 20 000 zł.

 

II Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Pęcice Małe (m.in. pikniki, andrzejki, mikołajki, dzień dziecka etc.) – 17 000 zł.

 

III Zakupy artykułów przemysłowych przeznaczonych na organizację warsztatów, zajęć, spotkań czy szkoleń (takich jak: kredki, farby, artykuły biurowe, ręczniki papierowe, serwetki etc.) – 3500 zł.

 

IV Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas pikników, spotkań, warsztatów, festynów, spotkań okolicznościowych i innych zajęć związanych z działalnością statutową sołectwa Pęcice Małe – 2500 zł.

 

V Zakupy biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe – 11 000 zł.

 

VI Prowadzenie strony internetowej – 2500 zł.

 

VII Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Pęcic Małych (pilates, zumba, joga, fitness etc.) – 13 000 zł.

 

VIII Zakupy artykułów przemysłowych związanych z organizacją zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 830,08 zł.

 

IX Zakupy spożywcze stanowiące poczęstunek podczas zajęć, warsztatów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa – 1500 zł.

 

Kolejnym punktem poruszanym podczas zebrania były propozycje do budżetu gminnego, wniesione przez sołtysa. Zdzisław Krupa zgłosił obecnej wójt o konieczności kontynuowania prac związanych z odwodnieniem Pęcic Małych (szczególnie tzw. ptasich ulic) oraz naprawę ulicy Dzikiej, niszczonej przez ciężarówki zwożące muł i piach z rewitalizowanego zalewu.

 

Trzeba też wspomnieć pokrótce o części propozycji zgłaszanych z sali, przez mieszkańców – można je zakwalifikować jako wnioski wniesione. Poruszono więc kwestie związane z oświetleniem drogi między stacją paliw Orlen a kościołem (wg słów wójt w tym roku mają zostać zamontowane lampy). Kolejna sprawa dotyczyła komunikacji zbiorowej w Pęcicach Małych i gminie (jeszcze w tym roku mają zostać oddane do użytku przystanki w ulicy Parkowej, gdzie będą zatrzymywać się autobusy jeżdżące do i z Janek; natomiast ewentualne wznowienie gminnych linii autobusowych może nastąpić w roku 2022). Kolejna sprawa dotyczyła statusu ulicy Komorowskiej – jeden z głosów z sali wspomniał, że słyszał o tym, iż droga miała zmienić status na gminną z powiatowej. Wójt odpowiedziała, że obecnie starostwo nie kwapi się z przekazaniem drogi pod zarządy gminy (przy okazji wspomniano o ewentualnych progach zwalniających w ulicy i przejściu dla pieszych w okolicach sklepu spożywczego). Światłowód – jeden z obecnych utyskiwał na fakt, że wciąż w Pęcicach Małych nie ma szybkiego łącza; wójt odpowiedziała, że gmina nie ma wpływu na realizację zadania, ponieważ odpowiada za nie Orange. Pojawiły się też pytania związane z rewitalizacją zalewu. Małgorzata Pachecka odpowiedziała, że sam zbiornik będzie odnowiony w tym roku, zaś w 2022 będą realizowane prace związane z terenami obok i wokół niego – tutaj mają być brane pod uwagę przede wszystkim głosy mieszkańców Pęcic Małych i sołectwa Komorów (Komorowa Wsi).

 

Zebranie zakończyło się po około 90 minutach – w przeciwieństwie do otwarcia, w pierwszym terminie.

 

 

 

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński

Zobacz także