17.02.2022 23:45

Odwodnienie dróg w Pęcicach Małych

65
Odwodnienie dróg - pierwszy etap...

Jednym z większych problemów, z jakimi spotykali się przez ostatnie lata mieszkańcy Pęcic Małych, było brak należycie wykonanego odwodnienia. Najwięcej skarg zgłaszali mieszkańcy tzw. ptasich ulic oraz przyległych. Przez lata kompleksowa budowa odwodnienia była bagatelizowana przez ówczesnych gminnych włodarzy, mimo że poruszany był podczas spotkań z mieszkańcami i wielokrotnie zgłaszany do władz gminnych przez sołtysa i radę sołecką. Tajemnicą poliszynela był też fakt, że notorycznemu zalewaniu po większych opadach, nie tylko nawałnicach, ulegała ulica Parkowa, leżąca i w Pęcicach Małych, i w Suchym Lesie, i w Pęcicach.

 

Mimo wielu monitów, utyskiwań i sporego żalu kwestia odwodnienia Pęcic Małych była ignorowana. Zmiany nastąpiły w ostatnich 2-3 latach, czego efektem są trwające już prace w ulicy Jaśminowej. Tamże bowiem rozpoczęto pierwszy poważny etap inwestycji, której całkowity koszt oscyluje w granicach 7 mln zł. Jeszcze wcześniej, także po konsultacjach z sołtysem i radą sołecką, przygotowano projekt. Kolejny krokiem było wykupienie działki na rogu ulic Komorowskiej i Dzikiej, gdzie znajduje się zbiornik wodny, który posłuży do retencji. Ponadto tę rolę będą pełnić kanały podziemne o dużej średnicy – największe mają aż 80 cm. Opracowany i wdrażany projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Sikorki, Bażantów, Kuropatwy, Skowronków, Przepiórki, Jaśminowej, Komorowskiej (na odcinku od Leśnej do Jaśminowej), Dzikiej (odcinek Komorowska-Jaśminowa), Skowronków (odcinek Kamień Polny-Dzika i Kamień Polny (od Parkowej do Skowronków).

 

Pierwszy etap oczekiwanej inwestycji planuje się zakończyć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. W tym czasie trzeba liczyć się z utrudnieniami w przemieszczaniu się, ale jak wspomina wójt Małgorzata Pachecka „z powodu wygodny mieszkańców, którzy powinni funkcjonować w czasie procesu inwestycyjnego normalnie, podzieliliśmy inwestycję na etapy”. Wójt wspomniała też, że władze gminy będą starały się o uzyskanie dofinansowania części inwestycji z funduszów zewnętrznych.

 

 

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński
Podobne tematy: Pęcice Małe, odwodnienie

Zobacz także