12.03.2022 12:25

Problem mocno elektryzujący

60
O wyłączeniach prądu i jak im zaradzić

Jedną ze zmór ostatnich lat są notoryczne wyłączenie energii elektryczne. O ile zrozumiałe są przerwy wynikające z konserwacji linii czy wywoływane przez wichury, to inne, często chwilowe, spadki napięcia nie tyle denerwują, ale też zmniejszają komfort życia codziennego. Niezapowiadane przerwy w dostawie energii elektrycznej elektryzują – przy kolejnych wyłączeniach pojawiają się coraz większa liczba nieprzychylnych komentarzy na społecznościowych portalach, zaś później te sytuacje stają się przedmiotem żartów. Niestety mimo licznych apeli wciąż zaniki napięcia wydają się być czymś oczywistym z punktu widzenia Polskiej Grupy Energetycznej, przynajmniej takie można odnieść wrażenie.

 

Samo utyskiwanie na problem połączone z niewybrednymi epitetami wysyłanymi do pracowników PGE podczas kolejnych braków energii to za mało. Stąd warto wspomnieć, że jeden z mieszkańców Pęcic Małych wraz z sołtysem Zdzisławem Krupą postanowili działać. Pierwszym krokiem jest oficjalne pismo, które zaadresowano nie tylko do lokalnych władz PGE, ale też do włodarzy Gminy Michałowice i stolicy naszego powiatu. Co ważne, pismo to zostało poprzedzone wizytą w siedzibie PGE, gdzie nieoficjalnie uzyskano informacje o nieciekawej sytuacji finansowej spółki, co przekłada się na jakość świadczonych usług. W tym przypadku na dostawy prądu. Stąd opóźnione inwestycje, czy przestarzała infrastruktura. Aby przybliżyć problem i proponowane przez sołtysa i radę sołecką rozwiązanie, oni bowiem podpisali się pod pismem, warto wkleić jego pełną treść:

 

Szanowni Państwo,

 

 

w związku z powtarzającymi się i coraz dłużej trwającymi przerwami w dostawach prądu, samorząd i mieszkańcy sołectwa Pęcice Małe zwracają się z prośbą o pilne podjęcie działań w celu zaradzenia tej sytuacji.

 

Ponieważ wielokrotnie awarie są powodowane przez drzewa, które przy różnych warunkach pogodowych uszkadzają napowietrzne linie niskiego i średniego napięcia, prosimy o podjęcie wspólnej akcji inspekcji tych linii albo przez każdy z podmiotów w ramach swoich właściwości.

 

Sołtys i Rada Sołecka Pęcic Małych deklarują ze swej strony gotowość pomocy we wskazaniu takich miejsc, które wymagają pilnych przycinek higienicznych na drzewach, które kolidują z liniami elektrycznymi. Wierzymy, że to działanie może poprawić naszą sytuację do czasu większych modernizacji sieci, które mamy nadzieję, że będą sukcesywnie realizowane w przyszłości.

 

Liczymy na Państwa przychylność i jesteśmy przekonani, że jest to działanie absolutnie konieczne w celu opanowania pogarszającej się sytuacji, podniesienia bezpieczeństwa i komfortu naszego życia.

 

Oczywiście po otrzymaniu odpowiedzi pojawi się ona na naszej stronie internetowej. Jeszcze – osoby, które wiedzą coś o newralgicznych punktach styku gałęzi i linii elektrycznej, niech zgłaszają te miejsca sołtysowi. Ułatwi to uporanie się z problemem (być może stworzona zostanie stosowna mapa).

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński

Zobacz także