17.03.2021 15:55

Skład rady sołeckiej Pęcic Małych

6
O radzie sołeckiej

Obecnie w składzie Rady Sołeckiej są: Sławomir Gałka, Anna Jachowska, Bożena Osińska, Patrycja Osińska, Paweł Rajski, Bożenna Rybkowska, Grzegorz Śliwiński. Koncepcja zebrań przewiduje spotkania przed sesjami rady Gminy Michałowice w celu zapoznania się z bieżącą problematyką gminy, jak również zapoznawanie się z bieżącymi sprawami sołectwa według potrzeb i zgłoszeń. W celu transparentności o każdym ze spotkań będzie zamieszczana stosowna informacja na stronie miejscowości. Tutaj także będą dostępne skany innych dokumentów, w tym pism wysyłanych i otrzymywanych do Urzędu Gminy.

Opublikowany przez: Piotr Wykuż