18.01.2023 23:40

Utrudnienia związane z rozbudową ulicy Skowronków

47
Do 18 VI 2023 mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji czy w poruszaniu się po Pęcicach Małych, co ma związek z przebudową ulicy Skowronków. Więcej o zakresie prac i terminach w artykule.

W trzecim tygodniu 2023 roku rozpoczęły się prace związane z rozbudową i odwodnieniem ulicy Skowronków w Pęcicach Małych. Inwestycja, która ma obejmować niemal 360 metrów bieżących w ulicy Skowronków – na odcinku od ulicy Dzikiej do Kamienia Polnego i ma zostać zrealizowana najpóźniej do końca czerwca.

 

Zakres inwestycji będzie obejmować takie prace, jak:

– prace przygotowawcze;

– wycinkę krzewów i drzew;

– rozbiórkę jezdni i chodnika;

– rozbiórkę ogrodzeń przy niektórych posesjach;

– roboty ziemne związane z kształtowaniem korpusu drogowego;

– budowę nawierzchni w ulicy Skowronków;

– budowę i przebudowę chodników;

– przebudowę skrzyżowań z bocznymi ulicami;

– rozbiórkę i odbudowę oświetlenia ulicznego (nowe latarnie);

– przebudowa i budowa zjazdów;

– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;

– budowa kanału technologicznego;

– rozbiórkę sieci niskiego napięcia i z późniejszą odbudową wg nowych koncepcji;

– wykonanie stałej organizacji ruchu.

 

Widać więc, że zakres prac, mimo pozornie niedużego dystansu (włodarze gminy podają dokładnie 355 mb.), będzie pokaźny, szczególnie jak na wielkość Pęcic Małych. Nie dziwi więc, że w tym czasie wystąpią utrudnienia związane z przemieszczaniem się po naszej miejscowości. Według obecnych szacunków do 18 VI 2023 roku zostanie zamknięty odcinek drogi od Dzikiej do ul. Kamień Polny (dotyczy to ulicy Skowronków). Trzeba dodać, że wykonawca zobowiązał się do zapewnienia dojazdów do posesji.

 

Autor: GAŚ
Opublikowany przez: Grzegorz Śliwiński
Podobne tematy: Pęcie Małe

Zobacz także