Z trzeciej ręki

Wiadomościami z trzeciej ręki nazwaliśmy dział, za którego zawartość merytoryczną i rzetelność materiałów nie odpowiadają administratorzy strony. Tutaj będziemy dzielić się cudacznościami, nieprawdopodobieństwami, opiniami szemranych (lub tylko zapomnianych) ekspertów, a wszystkie te informacje dotyczyć będą bezpośrednio i pośrednio Pęcic Małych. Czyli Naszej Małej Ojczyzny.